DEL 2 - Ø på SNØ-bua hos FRIGONår siste opplæringsdag er unnagjort, går vi over til Del 2 - Utlånsordningen av prosjektet, hvor alle deltakerne GRATIS kan låne klær, ski og snowboard, samt få gratis heiskort i Oslo Vinterpark- Tryvann og ruterbillett. DETTE MÅ HENTES HVER GANG MAN SKAL OPP - PÅ FRIGO - i Ensjøveien 7. INGEN DAGSKORT DELES UT PÅ TRYVANN!  

Vi kommer til å ha åpent for ut/ innlevering av utstyr og kort noen timer hver dag, men vil ha noe varierende åpningstid fra uke til uke. Følg med her eller på våre Facebook-sider for å holde deg oppdatert på åpningstidene gjennom sesongen. 

Vanlige åpningstider utenom ferier/PÅSKEN (NB! Endringer kan forekomme):
Mandag – fredag:  15-19
Lørdag - søndag: Kommer tilbake med tider!

PÅSKEFERIE:
I påskeferien vil bua bemannes: Oppdateres når det nærmer seg!   

Bruk hashtag'en #øpåsnø når dere poster på Instagram fra Tryvann!


Regler for utlån - Les nøye!

  • Ø på SNØ-bua er kun for registrerte deltakere i Ø på SNØ-prosjektet, hvor foresatte har signert og krysset av for at deltakeren får låne utstyr og dra i bakken alene. Denne aktiviteten foregår på eget ansvar. Informasjonen som ble oppgitt ved påmelding, er registrert i vår database og vil bli verifisert ved første utlån. Om den påmeldte deltakeren ikke fikk slik godkjenning, må foresatte bli med ved første utlån.
  • Det er kun lov til å låne utstyr for én dag om gangen. Alt som er lånt må leveres tilbake påfølgende dag innenfor utlånsbodens åpningstid.
  • Låner av utstyret og deres foresatte står personlig ansvarlig for alt lånt utstyr gitt av teksten i påmeldingsskjemaet som ble signert ved påmelding. Behandle utstyret pent og ta godt vare på det mens du er på Tryvann.
  • Blir ikke utstyret levert påfølgende dag gis det automatisk 14 dagers karantene før man får lov til å låne utstyr/få heiskort igjen. Ved andre gangs brudd på utlånsreglene, utelukkes man fra videre deltakelse i Ø på SNØ-prosjektet. 
  • Annen misbruk av ordningen (videresalg/dårlig oppførsel/mobbing el.) vil også medføre utelukkelse fra videre deltakelse i prosjektet. 

Bua bemannes av FRIGO


Svar på ofte stilte spørsmål

  • Det er ikke anledning for å melde seg på prosjektet eller etteranmelde seg.
  • Det deles ikke ut sesongkort eller flere kort om gangen. 
  • Vi har ikke instruktørerer tilgjengelig på Tryvann - vi vil muligens tilby instruktørtimer til mindre grupper igjen, men dette vil annonseres spesielt.
  • Vi har ikke anledning/kapasitet til å ta imot store grupper for utlån i denne bua. Ta heller kontakt med FRIGO som heller kan bidra til å lage et opplegg for klasser etc.
  • Prosjektet pågår så lenge det er snø, og/eller så lenge vi har prosjektmidler. :)

Dette prosjektet er et resultat av et samarbeid mellom  TSK, FRIGO, Sparebankstiftelsen, Redd Barna og Skimore.

Tøyen Sportsklubb, Kolstadgata 1, 0652 Oslo Org.nummer: 915703534  Kontonummer: 60120650583 (Nordea). SMS "Grasrotandelen 915703534" til 2020.
Vi skaper vårt eget nabolag - midt i hjertet av Oslo!

Powered by Wild Apricot. Try our all-in-one platform for easy membership management