Om Tøyen Sportsklubb


Tøyen Sportsklubb ble formelt stiftet 9.juni 2015. Vi har godt over 1000 medlemmer som samles til lek og morro i Tøyen Arena hvor de fleste aktivitetene foregår, elle rpå Tøyen skole, Biblo Tøyen, Deichman Tøyen eller Aktivitetshuset K1 hvor vi også har litt aktivitet.

Klubben ble startet av en gjeng Tøyenaktivister som ønsket å få på plass et bedre aktivitets- og idrettstilbud i området - som ønsket at vi alle sammen skulle stå sammen og HEIE på Tøyen! Vi jobber både for å få flere i aktivitet gjennom å tilby religiøst og politisk uavhengige aktiviteter og gi gode kultur- og idrettstilbud på Tøyen, men også politisk og målrettet for å få på plass en flerbrukshall til Tøyens 15 000 beboere. Denne er nå endelig på plass og ble åpnet med brask og bram onsdag 28. august 2019.

Gjennom å tilby et bredt spekter av fysiske og kulturelle aktiviteter søker vi å:

 • Øke trivselen og skape tilhørighet blant befolkningen på Tøyen
 • Bryte ned sosiale og kulturelle barrierer
 • Være en sterk bidragsyter til å øke organisasjonsdeltakelsen og folkehelsen i bydelen

Vi ønsker å gjøre Tøyen om til den mest aktive delbydelen i Oslo! Derfor er vi utrolig glade for at en ny flerbrukshall og kulturarena i umiddelbar nærhet hvor vi kan bygge «community» nå er ferdig. Den heter Tøyen Arena og vil bli navlen i vår kamp for innenforskap. Et sted hvor man kan ha med hele storfamilien og ha aktivitetstilbud til alle aldre. 

Vi oppfordrer til beboerinitiativ når det gjelder aktivitet og oppfordrer befolkningen vår til å ta ansvar for stadig nye retninger på klubben vår - det er ikke så farlig om det bygges Lego, spilles stikkball, sjakk, basketball eller fotball, så lenge det skaper en god møteplass og har en sosial profil til det beste for befolkningen.

Vi har også vårt eget leder- og frivillighetsprogram, Tøyenakademiet, hvor vi etter mal fra Alnaskolen på Furuset lærer ungdom å ta del i organisasjonslivet og tilegne seg kunnskap de kan bære med seg resten av livet som gode rollemodeller og samfunnsborgere. De som fullfører og får diplomet sitt herfra, vil bli viktige i det å føre klubben videre og skape enda mer aktivitet og tilhørighet til nabolaget. På den måten får klubben en bærekraftig utvikling. 

Heia Tøyen!


Våre styringsdokumenter:Styret 2022

TSK ÅRSMØTE 2022 - Altså, hvilket idrettslag kan skilte med et styre på 21 medlemmer? (6 styremedlemmer + 15 nummererte varamedlemmer) INGEN gikk fra dagens årsmøte uten et eller annet verv i klubben. Gårean. Sånn bygger vi et godt nabolag. Sånn jobber vi nedenfra. Sånn lager vi samfunnsengasjert ungdom.
Heia Tøyenakademiet. Heia Tøyen Sportsklubb.
Norges viktigste klubb. #heiatøyen

 • Leder: Karianne Hjallen - Ikke på valg. 

 • Nestleder: Leif Roberg - 2 år
 • Styremedlem: Hoodo Ahmed Farah - Ikke på valg
 • Styremedlem: Yassin Merabet - 2 år 
 • Styremedlem: Amna Butt - 2 år
 • Styremedlem: Abdullahi Bashir - Ikke på valg

Styret har en fordeling 50%/50% menn og kvinner, samt gjennomsnittsalderen i styret er 29.3 år.

Valg av varamedlem[mer]:

Vi har alltid Tøyen Sportsklubb åpner for at alle som ønsker det, kan melde seg som vara til styret.
De har ikke møteplikt, men har alltid møterett. Følgende meldte seg også som vara på årets årsmøte: 

 1. varamedlem: Eva Hansen
 2. varamedlem: Jan Even Sandal
 3. varamedlem Aswad Iqbal
 4. varamedlem Halima Butt

 5. varamedlem Ibntaymya Faraj Ahmad 
 6. varamedlem Ahmed Ali
 7. varamedlem Rakel Fasting
 8. varamedlem Abdirahman Jama
 9. varamedlem Maren Haslie
 10. varamedlem Anisa Bashi
 11. varamedlem Ho Daniel Khuu
 12. varamedlem Abdirizak Bashir
 13.  varamedlem Hassan Gelle
 14. varamedlem Mohamed Bashir 
 15. varamedlem Ho Kean Khuu


Styret 2021

Etter årsmøtet 2021 består TSKs styre av:  

 • Karianne Hjallen - styreleder, ex-beboer, IT-gründer og Tøyenaktivist (valgt for 2 år)
 • Leif Roberg - Nestleder, beboer, leder Gamle Oslo Venstre, Tøyenaktivist (ikke på valg)
 • Hoodo Ahmed - styremedlem, student, beboer, Tøyenaktivist og Tøyenakademiker (valgt for 2 år) 
 • Maren-Anne Haslie - Styremedlem, beboer, aktiv i refugees welcome to Norway, Tøyenaktivist (ikke på valg) 
 • Abdinor Mahamed - styremedlem, Tøyenaktivist og Tøyenakademiker (ikke på valg)
 • Abdullahi Bashir - styremedlem, student, beboer, Tøyenaktivist og Tøyenakademiker (valgt for 2 år)

Våre varaer er superviktige og vi sier ja til alle som ønsker å være vara inn i styret vårt. 
Særlig om de kommer fra TAK. I år fikk vi med oss 5 varamedlemmer, hvorav 4 er fra Tøyenakademiet! Det er over 50% kvinneandel både blant styremedlemmer og vararepresentanter.


Årets gjeng er: 

 • Abdirahman Jama - student, beboer, Tøyenaktivist, TSK ansatt og Tøyenakademiker 
 • Jan-Even Sandal - lærer ved Tøyen skole, Tøyenaktivist og generelt et nydelig menneske 
 • Ismahan Abdirashid - student og Tøyenakademiker 
 • Anisa Bashir - student og  Tøyenakademiker 
 • Mahnaz Aziz - student og Tøyenakademiker


Vi er nå pålagt å ha et eget Kontrollutvalg, i tillegg til eksterne revisorer. Disse er

 • Komitemedlem: Terje Andersen 
 • Komitemedlem: Veslemøy Blokhus Langvik 
 • 1. Vara til kontrollkomite:  Janic Heen 

Etter forslag fra styret innstilles revisjonsfirmaet Flattum & Co AS, org.nr. 894 934 352 til å revidere årsregnskapet for 2021.


Valgkomiteen for perioden:

 • Leder: Lars Gunnar Furelid Tellnes
 • Medlem: Jeanette Paulsen Bergerud
 • Medlem: Nadya Tahir
 • Varamedlem: Øyvind Tomren


Styret 2020

Etter COVID-årsmøtet 2020 består TSKs styre av:  

 • Karianne Hjallen - styreleder, ex-beboer, IT-gründer, TVERGA medarbeider og Tøyenaktivist (ikke på valg)
 • Leif RobergNestleder, beboer, leder Gamle Oslo Venstre, Tøyenaktivist (valgt for 2-år)
 • Hoodo Ahmed - styremedlem, student, beboer, Tøyenaktivist og Tøyenakademiker (ikke på valg) 
 • Maren- Anne Haslie - Styremedlem, beboer, aktiv i refugees welcome to Norway, Tøyenaktivist (valgt for 2 år) 
 • Abdinor Mahamed - styremedlem, Tøyenaktivist og Tøyenakademiker (valgt for 2-år)
 • Abdullahi Bashir - styremedlem, student, beboer, Tøyenaktivist og Tøyenakademiker (1-årig)

Våre varaer er superviktige og vi sier ja til alle som ønsker å være vara inn i styret vårt.
Særlig om de kommer fra TAK. 
Årets vara gjeng er: 

Jan-Even Sandal - lærer ved Tøyen skole, Tøyenaktivist og generelt et nydelig menneske 
Hiba Ahmed Farahstudent, beboer Tøyenaktivist og Tøyenakademiker 
Ahmed Ali Rashid - student, beboer, Tøyenaktivist og Tøyenakademiker
Abdirahman Jama - student, beboer, Tøyenaktivist og Tøyenakademiker
Anisa Bashir - student, beboer, Tøyenaktivist og Tøyenakademiker
Mahnaz Aziz - student, beboer, Tøyenaktivist og Tøyenakademiker 

6 styremedlemmer + 6 varamedlemmer, hvorav 8 er fra Tøyenakademiet! Det er 50% kvinneandel både blant styremedlemmer og vararepresentanter.


Valgkomiteen består av: 

Leder Lars Gunnar Furelid Tellnes - beboer, Tøyenaktivist
Medlem Jeanette Paulsen Bergerud - Tøyenakadmiet 
Medlem Nadia Tahir - Tøyenakademiet
Vara Øyvind Tomren - Tøyenaktivist

Revisorer: 

Veslemøy Blokhus Langvik - beboer, Tøyenaktivist
Terje Andersen - tidligere rektor, Tøyen Skole 


Styret 2019

På årsmøtet 2019 ble disse valgt inn i TSKs styre:  
 • Karianne Hjallen - styreleder, ex-beboer, IT-gründer, TVERGA medarbeider og tøyenaktivist
 • Leif Roberg - Nestleder, beboer, leder Gamle Oslo Venstre, tøyenaktivist
 • Hoodo Ahmed -styremedlem, student, beboer tøyenaktivist og Tøyenakademiker
 • Maren- Anne Haslie - Styremedlem, beboer, aktiv i refugees welcome to Norway, Tøyenaktivist
 • Abdinor Ahmed Mahammed - Styremedlem, IKT- mann, Tøyenaktivist og Tøyenakademiker

I tillegg har styret 10 varamedlemmer hvorav 7 er fra Tøyenakademiet. Det er 60% kvinneandel både blandt styremedlemmer og vararepresentanter.TSKs første Styre 2015

Vårt første årsmøtevalgte styre bestod av:


Karianne Hjallen - styreleder, beboer, IT-gründer Katachi Media
Viktor Gjengaar - nestleder, Nestleder av Bydelsutvalget Bydel Gamle Oslo (MDG), Leder for Urban Samtidskunst
Hussein Awad Nur - styremedlem, beboer, LINK-arbeider
Zlatan Dikic - styremedlem, beboer, arkitekt
Umar Zeesan Iqbal - styremedlem, beboer, representant fra Tøyenakademiet
Tina Stilson - medlem, beboer, tidligere friidrettsutøver
Sindre Andresen - varamedlem, undervisningsinspektør på AKS, Tøyen Skole og Aktivitetsskole

Kathrine Engebretsen ble også valgt inn som styremedlem, men har siden måtte trekke seg. Tina Stilson som ble valgt som vara, har trådt inn som fast medlem i styret som erstatning. 

Revisorer: 
Lara Benjnouh - beboer, jobber for UDI
Terje Andersen - rektor, Tøyen Skole Litt media fra oppstartsårene: 

2015
Nettavisen (April 2015) - Elevene på Tøyen har ikke råd til organisert idrett
Osloby (April 2015) - Tøyen vil ha idrettshall for alle
TV2 (Mai 2015) - Innslag på "Nabolaget"
Nettavisen (Mai 2015) - Åpner for flerbrukshall på Tøyen 
Osloby (Juni 2015) - Vi er blitt stolte av Tøyen
Utrop.no (August 2015) - Trives på Tøyenbygda
Dagsavisen (September 2015) - Dette trenger Tøyen 
Journalen (Oktober 2015) - Skaper en møteplass for Tøyen-folket
Utrop.no (November 2015): Inkluderer med idrett på Tøyen
Osloby (Desember 2015): Løftet Tøyen sammen med naboene


2016
Osloby (Januar 2016): Starter lederkurs for unge på Tøyen
TV2 God Morgen Norge (Januar 2016): Ø på SNØ 
TV2 God Morgen Norge (Januar 2016): Alle får stå på ski
TV2 Nyhetene (Januar 2016): "Ø på SNØ
Utrop.no (Januar 2016): Vil få flere unge fra Østkanten ut i skibakken
Osloby (Februar 2016): Østkantungdom får gratis turer i bakken (kronikk).  
Klassekampen (Februar 2016): Knytter folk sammen
Dagsavisen (Mars 2016): Fargerike og inkluderende X Games Oslo (kronikk). Gjengitt på oppfordring på TV2.noUtrop.no
Dagens Næringsliv - D2 (April 2016): Da Tøyen ble hip - DEL 2 (Øyvind Holen blogg): Mer om Tøyen
Dagsavisen (April 2016): En litt annerledes idrettsklubb
Obos Magasinet - Utvalgt Patrioten (April 2016) - Tar tak på Tøyen
Vårt Oslo (Mai 2016): Tøyens nasjonaldag kan man ikke gå glipp av
Dagsavisen (Aug 2016): Øya har blitt større
NRK (Aug 2016): X Games fortjener ikke kommunal støtte
NRK - (Sep 2016) - Krever haller og baner for fire milliarder
NRK Østlandssendingen - (Sep 2016) - Idrettens behov for nye anlegg i Oslo
VG (Sep 2016): Ny krangel om X Games 
NRK Østlandssendingen (Sep 2016): Krever haller og baner for fire milliarder 
VG (sep 2016): Oslo kommune vraker X Games 
Dagsavisen (Nov 2016): SV Foreslår midlertidig flerbrukshall på Tøyen
Dagsavisen (Nov 2016): Nå blir det idrettshall på Tøyen
Dagsavisen (Des 2016): Venstre vil ha fast hall
Dagsavisen (Des 12016): Nå har Oslo fått sitt første rødgrønne budsjett på 19 år
Aftenposten (Des 2016): Nominert til årets Oslo-borger 


2017
NRK (Jan 2017): Skiglede på Tryvann (Ø på SNØ)
NRK Super (Feb 2017): Elever i Gamle Oslo får gratis skikurs
Dagsavisen (Mai 2017): Ti bud for Tøyen 
Vårt Oslo (mai 2017): 19-årige Abdullahi Bashir er Tøyen-beboernes nye talsperson: — Jeg vil ha lys på Tøyen torg
Vårt Oslo (mai 2017): På Aktivitetshuset på Tøyen kan du gjøre "ALT"Tøyen Sportsklubb, Kolstadgata 1, 0652 Oslo Org.nummer: 915703534  Kontonummer: 60120650583 (Nordea). SMS "Grasrotandelen 915703534" til 2020.
Vi skaper vårt eget nabolag - midt i hjertet av Oslo!

Powered by Wild Apricot. Try our all-in-one platform for easy membership management