INNKALLING TIL ÅRSMØTE i TØYEN SPORTSKLUBB

17 Feb 2022 11:38 AM | Anonymous


Ved styret innkaller herved til årsmøte for Tøyen Sportsklubb torsdag 31. mars 2022 fra kl. 18.00 - 19.30 på Tøyen skole.

Vi er fortsatt i en pandemi og tar derfor forhåndspåmelding med kontaktinfo slik at vi både har smittesporing og kontakt info for å sende møtelink hvis vi blir tvunget til å avholde møtet online.

Frist for påmelding er torsdag 31.3.2020 kl. 17.30 (ny forlenget påmeldingfrist). Meld deg på til årsmøtet HER!

Årsmøtet er klubbens høyeste organ og skal avholdes hvert år innen utgangen av mars måned. Innkallingen publiseres på våre nett- og Facebooksider senest 1. mnd før årsmøtet avholdes. 

Årsmøtet legger grunnlaget for styrets arbeid. Alle som ønsker å være med å bestemme hva klubben skal gjøre og hvordan den skal drives, bør delta på årsmøtet. For å ha stemmerett på årsmøtet må man ha vært medlem i klubben i minst 1 måned, ha betalt årsavgiften, samt være fylt 15 år.

Ønsker du å bidra for klubben gjennom styrearbeid kan du melde ditt kandidatur til valgkomiteen innen 11.3.2021 gjennom leder Lars Gunnar Furelid Tellnes: lars@tellnes.com.

Nødvendige saksdokumenter finner du ved å klikke på linkene i sakslista under senest en uke før årsmøtet. Signerte dokumenter vil foreligge innen årsmøtet og erstattes fortløpende de liggende dokumentene som er utarbeidet for signering.

Innkomne forslag som ønskes behandlet på årsmøtet må sendes per e- post til toyensportsklubb@gmail.com innen torsdag 17.3.2021 (merkes "årsmøtesak").


Midlertidig saksliste (før innkomne forslag)

1. Godkjenne de stemmeberettigede.

2. Godkjenning av innkallingen, dagsorden og forretningsorden.

3. Valg av dirigent, referent og to til å undertegne årsmøteprotokoll.

4. Behandle årsberetning for Tøyen Sportsklubb 2021 med vedlegg

Vedlegg1 Vedlegg2 Vedlegg3

5. Behandle årsregnskapet 2021, revisors beretning og kontrollkomiteens beretning

6. Behandle innkommende forslag og saker 

7. Fastsette medlemskontingent for Tøyen Sportsklubb 2022

8. Vedta budsjett for Tøyen Sportsklubb 2022

9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan 

10. Foreta valg av:

a. Nestleder (for 2 år)

b. 2 styremedlemmer (for 2 år)

c. Minimum 3 varamedlemmer for 1 år.

d. Revisjonsselskap for 2022

e. Kontrollkomite 2022 (2 medlemmer og ett varamedlem - Alle for ett år)

f. Valgkomité 2022 (Leder, 2 medlemmer og 1 varamedlem - Alle for ett år)


Tøyen Sportsklubb, Kolstadgata 1, 0652 Oslo Org.nummer: 915703534  Kontonummer: 60120650583 (Nordea). SMS "Grasrotandelen 915703534" til 2020.
Vi skaper vårt eget nabolag - midt i hjertet av Oslo!

Powered by Wild Apricot. Try our all-in-one platform for easy membership management