Innkalling til årsmøte i Tøyen Sportsklubb den 25.3.2021

20 Feb 2021 9:11 AM | Anonymous


Ved styret innkaller herved til digitalt årsmøte for Tøyen Sportsklubb torsdag 25. mars 2021 fra kl. 18.00 - 19.30. 

Som følge av covidsituasjonen blir årets årsmøte gjennomført digitalt og det kreves forhåndspåmelding for utsendelse av møtelink.

Frist for påmelding er torsdag 25.3.2020 kl. 12.00. Meld deg på til årsmøtet HER!

Årsmøtet er klubbens høyeste organ og skal avholdes hvert år innen utgangen av mars måned. Innkallingen publiseres på våre nett- og Facebooksider senest 1. mnd før årsmøtet avholdes. 

Årsmøtet legger grunnlaget for styrets arbeid. Alle som ønsker å være med å bestemme hva klubben skal gjøre og hvordan den skal drives, bør delta på årsmøtet. For å ha stemmerett på årsmøtet må man ha vært medlem i klubben i minst 1 måned, ha betalt årsavgiften, samt være fylt 15 år.

Ønsker du å bidra for klubben gjennom styrearbeid kan du melde ditt kandidatur til valgkomiteen innen 11.3.2021 gjennom leder Lars Gunnar Furelid Tellnes: lars@tellnes.com.

Alle nødvendige saksdokumenter og valgkomiteens innstilling vil bli publisert fortløpende i denne nyhetsposten.

Innkomne forslag som ønskes behandlet på årsmøtet må sendes per e- post til toyensportsklubb@gmail.com innen torsdag 11.3.2021 (merkes "årsmøtesak").


Midlertidig saksliste (før innkomne forslag)

1. Godkjenne de stemmeberettigede.

2. Godkjenning av innkallingen, sakslisten og forretningsorden.

3. Valg av dirigent, referent og to til å undertegne årsmøteprotokoll.

4. Behandle årsberetning for Tøyen Sportsklubb 2020.

5. Behandle årsregnskapet 2020 for Tøyen Sportsklubb i revidert stand.

6. Behandle innkommende forslag og saker

7. Fastsette medlemskontingent for Tøyen Sportsklubb 2021

8. Vedta budsjett for Tøyen Sportsklubb 2021

9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan 2021

10. Foreta valg av:

a. Styreleder (for 2 år)

b. 2 styremedlemmer (for 2 år)

c. Minimum 3 varamedlemmer for 1 år.

d. Revisjonsselskap for 2021

e. Kontrollkomite (2 medlemmer og ett varamedlem - Alle for ett år)

f. Valgkomité (Leder, 2 medlemmer og 1 varamedlem som innstilles av styret - Alle for ett år)


Endelig saksliste og øvrige dokumenter til årsmøtet 2020 legges ut fortløpende og kan lastes ned HER. Alle dokumenter vil være tilgjengelig senest torsdag 18.3.2021


What do you want to do ?
New mail
What do you want to do ?
New mail

Tøyen Sportsklubb, Kolstadgata 1, 0652 Oslo Org.nummer: 915703534  Kontonummer: 60120650583 (Nordea). SMS "Grasrotandelen 915703534" til 2020.
Vi skaper vårt eget nabolag - midt i hjertet av Oslo!

Powered by Wild Apricot. Try our all-in-one platform for easy membership management